Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Borrkärnearkiv

GTK har ett nationellt arkiv över borrkärnor i Loppis. Dessutom finns ett mellanarkiv med lokala borrkärnor och forskningslokaler i Rovaniemi.

Resultat av djupborrningar vid malmletning, gruvdrift, bergsbrytning och annan verksamhet arkiveras i arkivet över borrkärnor i Loppis. Där finns närmare tre miljoner meter borrkärnor från över 31 000 borrningar. Det finns möjlighet att undersöka arkiverade borrkärnor i Loppis forskningslokaler. Vid forskningsbesök debiteras apparat-, arbetskrafts- och övernattningskostnader (prislista). Dessutom utförs provtagning och fotografering av arkiverade prover samt mätning av deras specifika vikt (densitet). En fältanalysator för analys av prover kan hyras.

På Lepikontie i Rovaniemi har GTK ett arkiv med stenprover som kan undersökas där. I lokalerna utförs även provtagning och fotografering av prover samt petrofysiska mätningar av bl.a. densitet, magnetisk susceptibilitet och remanent magnetisering.

Vid provtagning på arkivet klyvs proverna med diamantsåg. I Loppis och Rovaniemi används två diamantsågar med manuell matning och en med automatisk matning. Sågarna är utrustade med ett mobilt sågbord och provhållare. Bordets fram- och återgående rörelse är max ca 0,5 meter. Sågarna kan förses med en 35 cm klinga i diameter och då kan borrkärnor med 10 cm i diameter klyvas.

Innan proverna sågas kan de fotograferas med en digitalkamera. Proverna kan fotograferas som torra eller våta. Kameran är monterad ovanför borden med stenarna så att fotograferingen sker vinkelrätt mot lådorna. Två lådor åt gången fotograferas. Bilderna levereras till kunden som jpg- eller tiff-filer.

På arkivet i Loppis görs även densitetsmätningar. En våg för specifik vikt används genom att provet först vägs i luft och sedan i vatten. Uppmätta värden sparas i vågens minne. Provets volym kan beräknas utifrån differensen mellan värdena. Provets specifika vikt beräknas automatiskt av en räknare vid vågen utifrån resultatet av vägningen i luft och volymmätningen. Räknaren korrigerar automatiskt temperaturskillnader i luft/vatten.

I Rovaniemi kan dessutom magnetisk susceptibilitet mätas med en växelströmsbrygga (1024 Hz) och remanent magnetisering med fluxgate-magnetometer inom en magnetisk skärm. Mätningarna är datorstyrda. Proverna förstörs inte av metoden.

Kontaktinformation:
GTK, Loppi
Mustinsuontie 159
FI-12600 LÄYLIÄINEN, FINLAND
Tfn: +358 29 503 2670/ Marko Puonti 
E-postadress: marko.puonti_gtk.fi
Öppet: mån–tors 8–16, fre 8–14
 

Borrhålens position

Mineral Deposits and Exploration -tjänsten innehåller data från över 31 000 djupborrningar och om borrhålens position på kartan.
  Till karttjänsten  (på engelska)