Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Energiforskning 

Resultatområdet Energiförsörjning och miljö ska främja energislag som har låga utsläpp och kan ersätta import samt anpassning till klimatförändringar i enlighet med de klimat- och energipolitiska målen. Inom energisektorn prioriteras forskning om geoenergitillämpningar i s.k. storobjekt, säker placering av kärnkraftverk och förvaring av använt kärnbränsle samt torvresurser och deras tillgänglighet. Genom forskning om havsbottnens geologi produceras tillförlitliga data om långvariga klimat- och miljöförändringar för modellering av klimatutvecklingen och planering av anpassningsåtgärder.

Energi- och klimatpolitik

Intensifiering av klimatförändringen har skapat nya utmaningar för mänskligheten. Ökad användning av fossila bränslen inom energiproduktion, uppvärmning, industri och transporter har lett till att mer koldioxid släpps ut i atmosfären. Finland följer EU:s mål för minskning av utsläppen i egenskap av medlemsland. Finlands energi- och klimatstrategi anger olika metoder för hur utsläppen ska minskas före 2020.

GTK möter den nationella strategins mål om större självförsörjning och ökad andel förnybara energikällor i energiproduktionen. Centrala teman är industriellt exploaterbara torvresurser och produktionens miljökonsekvenser samt utnyttjande av geoenergi vid uppvärmnings- och avkylningslösningar, i synnerhet för stora objekt. Dessutom främjar GTK:s forskningsverksamhet lösningar för placering av kärnavfall och nya kärnanläggningar. Anpassningsåtgärder som krävs på grund av klimatförändringar och kostnadseffektiva lösningar är ett viktigt forskningstema. Ett prioriterat område i GTK:s nationella och internationella forskningssamarbete är Östersjön, dess utveckling och lösningar för havsbottenexploatering. GTK följer även den internationella utvecklingen inom lagring av koldioxid (CCS) och deltar i de europeiska geologiska institutens samarbetsnätverk inom detta område för att underhålla expertisen.
 

 
 

 
 

Energi- och klimatpolitik