Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Energiforskning 

Resultatområdet Energiförsörjning och miljö ska främja energislag som har låga utsläpp och kan ersätta import samt anpassning till klimatförändringar i enlighet med de klimat- och energipolitiska målen. Inom energisektorn prioriteras forskning om geoenergitillämpningar i s.k. storobjekt, säker placering av kärnkraftverk och förvaring av använt kärnbränsle samt torvresurser och deras tillgänglighet. Genom forskning om havsbottnens geologi produceras tillförlitliga data om långvariga klimat- och miljöförändringar för modellering av klimatutvecklingen och planering av anpassningsåtgärder.

Geoenergi

Geoenergi är förnybar energi som lagrats i jorden, berggrunden och vattensystemen. I Finland kommer denna lagrade energi främst från solen och delvis från jordens inre. Geoenergi kan användas för uppvärmning och avkylning av byggnader med hjälp av värmepumpar. När ett geoenergisystem planeras och byggs handlar det om ett projekt i flera faser där experter inom olika områden samarbetar. GTK utreder områdets lämplighet för geoenergiproduktion genom att utföra geologiska och geofysiska undersökningar. GTK utnyttjar fältundersökningarnas resultat vid noggrann dimensionering och modellering av produktionsfältet för att åstadkomma ett hållbart och kostnadseffektivt system.

Experttjänster

arrow Geoenergi

 
 

 
 

Geoenergi