Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
 
 

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Användarrättigheter till GTK:s webbtjänster och produkter

Observera följande om användningen av och användarrättigheterna till materialet på GTK:s webbplats:

GTK:s webbplats och materialet på denna är skyddade av upphovsrättlagen och andra lagar och förordningar samt avtal. Alla upphovs- och andra rättigheter förbehålls, om inget annat nämns på webbplatsen. Användning av material som är avsett för publicering och för offentligheten, såsom pressmeddelanden, för offentlig informationsförmedling är tillåten om källan uppges.

Principer för distributionen och prissättningen av GTK:s datamaterial: http://se.gtk.fi/datapolicy.html

Användarrättigheterna till GTK:s produkter på webben baserar sig på antingen Grundlicens eller Öppen licens

 1. Grundlicens
 2. Öppen licens  (förteckning över fritt tillgängliga dataprodukter)

Dessa villkor tillämpas på material som finns på webbplatsen och på material som distribueras via webbplatsen, förutsatt att annat inte nämns vid materialet eller avtalas skriftligen i enskilda fall.

Tredje parts material som finns i tjänsten eller materialet omfattas av de villkor som materialets rättsinnehavare har fastställt. För användning av fotografier behövs tillstånd för användande och publicering. Användarvillkoren för fotografier följder GTK:s Grundlicens.

Det är tillåtet att ta en skärmdump av GTK:s webbsidor eller en tjänst på sidan, men källan ska då anges. För publicering i kommersiellt syfte behövs tillstånd.

Friskrivningsklausul

Exaktheten och andra kvalitetsfaktorer i GTK:s observationsdata varierar till följd av bl.a. materialets ålder, den baskarta som har använts, exaktheten i det övriga källmaterialet eller i enskilda observationer och positioneringsmetoden samt av modellerings-, tolknings- och det tekniska produktionssättet. De geologiska kartorna och det övriga materialet innehåller tolkad information och grundar sig på materialredigerarens syn på det område som är föremål för tolkningen.

GTK ansvarar inte för eventuell skada som förorsakas användaren till följd av fel eller bristfälligheter i materialet, dataprodukterna, tjänsterna eller webbdistributionen. Den som använder dataprodukterna bör noggrant studera materialbeskrivningarna och vid behov kontakta GTK. GTK välkomnar feedback om tjänsterna och dataprodukterna och använder sig av synpunkterna vid vidareutvecklingen av sina tjänster.

Användarrättigheter till innehåll och produkter i GTK:s tjänster

 1. Material i GTK:s webbtjänst (WEPPI) (gäller ej publikationer som kan laddas ner via tjänsten)
 
 • Grundlicens
 • För kommersiellt bruk behövs tillstånd
 • Mer information på geodata_gtk.fi
 • Helst ser vi att användare företrädesvis länkar material och innehåll, men det är tillåtet att citera material med korrekt källangivelse.
  2. Materialprodukter som distribueras (inkl. karttjänster, gränssnitt och metadatatjänster)
 
 • Antingen med grundlicens eller öppen licens (materialförteckning)
 • Med grundlicens behövs tillstånd för publicering och kommersiell användning
 • Specialvillkor för myndighetsanvändning
 • Användning av bilder som skapats av digitalt material är tillåten för publikation i dokument avsedda för myndigheter eller i vetenskapliga publikationer samt i undervisningssyfte utan separat tillstånd förutsatt att källan anges. Om användning av material för någon annans räkning, t.ex. på uppdrag i egenskap av samarbetspartner eller underleverantör, ska avtalas separat med GTK.
 • Mer information på geodata_gtk.fi
  3. GTK:s publikationer inkl. kartor (samt tryckalster och elektroniska publikationer) – alla rättigheter förbehålls
 
 • Det är tillåtet att citera text förutsatt att källan anges.
 • Det är tillåtet att publicera en enstaka bild av en publikation eller karta i icke-kommersiellt syfte förutsatt att källan anges. För publicering i kommersiellt syfte behövs tillstånd.
 • Mer information på geodata_gtk.fi

Användning av loggdata

De loggdata och andra kontaktuppgifter som samlas vid webbesök och användning av tjänsterna används enbart för statistikföring och utveckling av GTK:s webbtjänst, och inga data om enskilda webbesökare överlåts till utomstående.

GTK:s webbtjänster med avvikande villkor:

Grundundersökningar (PTR)
 
Webbutik
 
Webbibliotek