Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Årsöversikt 2009

GTK - Årsöversikt


 

Verksamheten under år 2009 var målinriktad och GTK uppnådde de centrala resultatmålen väl. Som ett resultat av flera års utvecklingsarbete togs GTK:s centraliserade informationssystem i bruk under redogörelseåret. De förverkligade utvecklingsåtgärderna, särskilt preciseringen av strategier och förnyandet av programstrukturen, skapar en god grund för vidareutvecklingen av centralens resultat och serviceförmåga.

 GTK i siffror 2009 2008
Bruttokostnader, M€ 53,6 56,0
Intäkter totalt, M€ 10,4 12,5
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€ 7,4 10,1
Antal anställda, årsverken 666 691
Andel akademiskt utbildade, % 47,0 48,0 

  Generaldirektörens översikt

  Verksamhetsåret 2009 

  Direktionens översikt

  Året 2009 i korthet


 

De strategiska målen för åren 2010-2015

  • En verksamhetsmodell som styrs av kundbehov
  • Behovsbaserade informations- och experttjänster
  • Ny teknologi och innovationer för hållbar utveckling
  • Toppkunnande inom prioriterade områden
  • Internationell nätverksbildning
  • En motiverad personal som utvecklar sitt kunnande

  Ett betjänande expertiscenter för geo-området
 

Case 

Dolda mineraler i bruk   Läs mera

Hållbart utnyttjande av platinagruppens mineraler Läs mera

Förnybar geoenergi Läs mera

Tryggandet av tillgången till råvatten Läs mera

Samarbete på geologins område i Centralasien Läs mera

Geoinformationssystemet framskred till ibruktagningsfasen Läs mera