Geologiska forskningscentralen

Miljöundersökningar av mark

Vi utför miljöundersökningar som stöd för planläggning, byggande, miljökonsekvensbedömning och beslutsfattande. Utredningar om miljöns grundtillstånd och riskbedömning behöver stödjas med data om mark- och grundvattenegenskaper. GTK:s omfattande datamängder och diversifierade geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt för jordmåns- och grundvattenskydd samt undersökningar av miljöns tillstånd och miljöförändringar.

Vi erbjuder följande tjänster

arrow Ta kontakt med våra experter

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/markanvandning/miljoundersokningar/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019