Geologiska forskningscentralen

Byggbarhet

Vi bedömer markens och berggrundens byggegenskaper utgående från vårt befintliga material. Genom kombination och tolkning av olika mark- och berggrundsdata produceras diversifierade byggbarhetsmodeller för behov inom general- och delgeneralplanläggning. De viktigaste egenskaperna hos berggrunden är markens bärighet, den mjuka markens tjocklek och lutningsgraden. Preliminära bedömningar av berggrundens fragmentering bygger på GTK:s insamlade berggrundsdata, och våra experters tolkningar ger en god utgångspunkt för planering av underjordiska anläggningar.

Vi erbjuder följande tjänster

arrow Ta kontakt med våra experter

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/markanvandning/byggbarhet/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019