Geologiska forskningscentralen

Experttjänster 

GTK:s avgiftsbelagda uppdragsverksamhet fokuserar på experttjänster inom prospektering av naturresurser, markanvändning och miljö samt laboratorie- och stödfunktioner. Våra tjänster stöder näringslivets konkurrenskraft, producerar grundläggande information för den offentliga förvaltningen och kompletterar utbudet av tjänster inom området.

Vi utför avgiftsbelagda tjänster på direkt uppdrag av kunder eller som samfinansierade projekt och EU-projekt med olika kund- och intressentgrupper. Dessutom deltar GTK aktivt i utvecklings- och närområdesprojekt.

Ge respons på våra tjänster!  arrow Blankett för kundrespons

.Experttjänster

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019