Geologiska forskningscentralen

Miljöundersökningar inom gruvsektorn

I alla faser av gruvans livscykel behövs kännedom om miljöförändringar baserat på tillräcklig sakkunskap. GTK:s styrka är vår geologiska helhetssyn. Den möjliggör tillförlitliga bedömningar av förändringar i naturen som gruvverksamheten medför. När förändringarna förutses skapas underlag för hantering och minimering av de negativa konsekvenserna. Kunskap om jordmånen, grundvattnet, å- och insjösedimentens naturliga variation och förhållanden innan starten av gruvverksamheten ger en stabil grund för GTK:s miljöutredningar samt för en transparent och öppen risk- och konsekvensbedömning.

Vi erbjuder följande tjänster

arrow Ta kontakt med våra experter

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/gruvor/miljorapporter/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019