Geologiska forskningscentralen

Malmpotential

GTK har lång erfarenhet och en framgångsrik historia inom alla sektorer av malmundersökning i Finland. GTK uppdaterar fortlöpande sitt digitala material, som ger en stabil grund för planering av malmprospektering.

Vi erbjuder följande tjänster

arrow Ta kontakt med våra experter

Ullava
På uppdrag av Nordic Mining/Keliber gjordes en 3D-modell av litiumpegmatitfyndigheten i Länttä, Ullava och litiumreserverna bedömdes i flera etapper. Bilden visar fyndighetens litiumblockmodell och dagbrottsoptimeringar på 50 m och 200 m djup.

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/gruvor/malmpotential/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019