Geologiska forskningscentralen

Undersökningar av platser för slutförvaring av kärnavfall

GTK deltar intensivt i undersökningen av lämpliga områden och platser för slutförvaring av höggradigt kärnavfall. Landets mest detaljerade och omfattande berggrundsdata finns hos GTK och därmed kunde undersökningen täcka hela landet. Vi gör mångsidiga utredningar som underlag för bedömning av den långsiktiga säkerheten i geologiskt slutförvar och faktorer som måste beaktas vid planering och byggande av utrymmen under jord. I allt undersökningsarbete utnyttjar GTK hela personalens kompetens och sin mångsidiga geofysiska, mineralogiska och geokemiska utrustning.

Vi erbjuder följande tjänster

arrow Ta kontakt med våra experter

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/energi/karnavfall/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019