Geologiska forskningscentralen

Geoenergi

GTK utreder potentialen för användning av geoenergi genom undersökningar på de aktuella platserna. Mångsidiga och delvis egenutvecklade mätmetoder producerar resultat som kombineras med GTK:s omfattande geologiska datamängder och utnyttjas vid dimensionering och modellering av geoenergisystem.

GTK:s geoenergiundersökningar är alltid skräddarsydda och kan t.ex. bestå av följande:

Korrekt dimensionerade geoenergisystem är effektiva och hållbara. Om jordskorpans temperatur håller en ändamålsenlig nivå år efter år behåller också värmepumpen sin goda värmekoefficient.

Vi erbjuder följande tjänster

arrow Ta kontakt med våra experter

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/tjanster/energi/geoenergi/index.html

Uppdaterad: 21.05.2019