Geologiska forskningscentralen

Data och nättjänster

På denna webbplats finns samlad information om de offentliga informationsmaterial som GTK förfogar över.

 
Hakku

HakkuWebbutiken

Söktjänsten Hakku är en viktig distributionskanal, oberoende av om det gäller produkter med geografisk information eller publikationer, rapporter, kartskisser och fotografier som GTK producerar. Tjänsten fungerar på finska och på engelska.
Webbutiken betjänar nu inom Hakku
 
 
Karttjänsterna

Karttjänsterna

De temaspecifika karttjänsterna erbjuder ett regionalt och kartografiskt perspektiv till den geologiska informationen och tolkningen av den.
 
 
Webbiblioteket

Webbiblioteket

Webbiblioteket erbjuder en omfattande samling av geologisk litteratur och kartor. På bibliotekets webbplats hittar du också GTK:s arkivtjänster.
 
 
Summon

Summon

Med hjälp av tjänsten Summon får du tillgång till ännu mer omfattande material.
 
 
Spinelli

Spinelli

Spinelli är ett virtuellt museum.
 

När det gäller kartprodukter samt mät- och observationsdata är det bra att kontrollera informationsproduktens lämplighet för den planerade användningen i metadata eller genom att kontakta våra experter. Observera också att alla produkter med geografisk information inte ännu har överförts till Hakku. 


 

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/informationstjanster/index.html

Uppdaterad: 24.06.2019