Geologiska forskningscentralen

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000

E-post:
- registratorskontor: gtk_gtk.fi 
- personal: förnamn.efternamn_gtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/index.html

Uppdaterad: 24.01.2020