Geologiska forskningscentralen

GTK i siffror

GTK i siffror 2017  
Bruttokostnader, M€ 44,1
Intäkter totalt, M€ 13,9
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€ 7,1
Antal anställda, årsverken 425

Intäkter per kundgrupp 2017 M€ %
Statsförvaltningen 4,1 29
Kommunsektorn 1,3 9
Näringsliv 5,6 41
Exportprojekt 2,5 18
Övriga kunder 0,4 3
Totalt 13,9 100

GTK:s kostnadsstruktur 2017 1000 € %
Löner 24 811 56
Fastighetskostnader 4 671 11
Material, förnödenheter och varor 1 126 3
Inköp av tjänster 8 334 19
Resor 2 574 6
Investeringar 1 077 2
Övriga kostnader 1 543 3
Totalt 44 136 100

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/siffror/index.html

Uppdaterad: 18.11.2018