Geologiska forskningscentralen

GTK i siffror

GTK i siffror 2018  
Bruttokostnader, M€ 45,9
Intäkter totalt, M€ 16,9
Intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten, M€ 9,8
Antal anställda, årsverken 423

Intäkter per kundgrupp 2018 M€ %
Statsförvaltningen 3,5 21
Kommunsektorn 1,1 7
Näringsliv 7,5 44
Exportprojekt 2,6 15
Övriga kunder 2,2 13
Totalt 16,9 100

GTK:s kostnadsstruktur 2018 1000 € %
Löner 24 989 54
Fastighetskostnader 4 626 10
Material, förnödenheter och varor 1 111 2
Inköp av tjänster 9 569 21
Resor 2 729 6
Investeringar 1 191 3
Övriga kostnader 1 706 4
Totalt 45 921 100

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/siffror/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019