Geologiska forskningscentralen

Organisation

1.1.2019

GTK:s verksamhet styrs och övervakas av en direktion utnämnd av statsrådet. Verksamheten leds av en generaldirektör.

arrow Ledning och ansvarspersoner

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/organisation/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019