Geologiska forskningscentralen

Ledning och ansvarpersoner

Tel. 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn_gtk.fi

Ledning 

   tel. 029 503.... 
Generaldirektör Mika Nykänen 2200
Generaldirektörens assistent Pirjo Vuorimies 2201
     
Direktör, personal, kunnande och arbetsmiljöer Helena Tammi 2220
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 2230
HRD-chef Riikka Mäki 2150
Ledningens assistent Heta Virola 0018
     
Direktör, kommunikation och marknadsföring Elina Ämmälä 2120
Kommunikationschef Lotta Knuutinen 2131
Chef för digital marknadsföring Outi Nuotio 0022
arrow GTK:s kommunikation och marknadsföring  
     
Direktör, forskning och innovationer Saku Vuori 2459
Chef för forskning och innovationer Asko Käpyaho 2327
     
Direktör, strategi och digitala innovationer Samu Valpola (–31.5.2020) 5245
Chef för strategi and planering Armi Helenius / Toni Perälä
(–31.5.2020)
2385 / 
2140
IT-chef Hannu-Pekka Polttila 2111
Ekonomiechef Terhi Sääskilahti 2382
Ledningens assistent Eija Laukkanen 2152
     
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 5200
Chef för projektverksamhet Raisa Neitola 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 2163
Kundrelationschef Tuuli Kalliosalo 0010
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 5201

 

Enheter

Enhet Enhetschef  
Energi och bygglösningar Hannu Lahtinen 5260
Miljölösningar Jouni Pihlaja 4313
Lösningar för mineralhushållning Pasi Heino 3440
Lösningar för cirkulär ekonomi Jouko Nieminen 2180
Vattenlösningar Eeva Käpyaho 5212
Geofysiska lösningar Heikki Forss 3611
Informationslösningar Niina Ahtonen 3638


Ansvarspersoner inom forskningen  

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens
Mineral potential Forskningsprofessor Raimo Lahtinen 2484
Geoinformatik Forskningsprofessor Vesa Nykänen 4306
Gruv- och industrimiljöer Forskningsprofessor Tommi Kauppila 3710
Geomaterial och tillämpad mineralogi Forskningsprofessor Alan Butcher 2240
Geoenergi Ledande expert Teppo Arola 2207
Undersökningar om underjordiskt byggande Ledande expert Heini Reijonen 2238

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/ledning/index.html

Uppdaterad: 24.01.2020