Geologiska forskningscentralen

Ledning och ansvarpersoner

Tel. 029 503 0000
E-post:  förnamn.efternamn_gtk.fi

Ledning 

   tel. 029 503.... 
Generaldirektör Mika Nykänen 2200
Generaldirektörens assistent Pirjo Vuorimies 2201
     
Direktör, personal, kunnande och arbetsmiljöer Helena Tammi 2220
Ledningens assistent Tarja Tuimala 2295
HRM-chef Saga Böhling-Niemelä 2230
     
Direktör, kommunikation och marknadsföring Elina Ämmälä 2120
Marknadsföringschef Marie-Louise Wiklund 2544
Marknadsföringsassistent Satu Ojanen 2488
arrow GTK:s kommunikation och marknadsföring  
     
Direktör, forskning och innovationer Pekka Nurmi 2325
Direktör, strategi och digitala innovationer Mikko Eklund 2410
Ledningens assistent Varpu Hiekkaranta 2392
Chef för strategi och planering Saku Vuori 2459
Chef för digitala innovationer och datahantering Heikki Olander 2110
Ekonomiechef Terhi Sääskilahti  2382
     
Direktör, operativ verksamhet Olli Breilin 5200
Direktör, projekt och kunder Petri Lintinen 2244
Ledningens assistent Ida Bruins Slot 5201
Ledningens assistent Pirjo Nyyssönen 3205
Chef för projektverksamhet Raisa Neitola 5804
Chef för internationella projekt Philipp Schmidt-Thomé 2163
Chef för utvärdering och förnyande av kärnverksamheten Raimo Nevalainen 3400
     
Programdirektör; Mining Finland Harry Sandström 2224
Assistent Eeva-Kaisa Rantala 2170


Enheter 

Enhet Enhetschef  
Samhällen och geoenergi tf.  Akseli Torppa 3971
Byggnadsgeologi och platsundersökningar Hannu Lahtinen 5260
Miljögeologi Jouni Pihlaja 4313
Maringeologi Jyrki Rantataro 2493
Mineralekonomi och malmgeologi Pekka Tuomela 4220
Malmer och industrimineraler tf. Juhani Ojala 4200
Industrimineraler Seppo Leinonen 3521
Mineralteknik och material Risto Pietilä 4245
Torvreserver Samu Valpola 5245
Grundvatten Jussi Ahonen 2146
Geofysik och applikationer Heikki Forss 3611
Produktionsmiljöer och återvinning tf. Antti Pasanen 3630
Regional geoinformation Jouni Vuollo 4206
Utveckling av geoinformation Esa Kauniskangas 3277
Digitaliska produkter och tjänster Niina Ahtonen 3638


Ansvarspersoner inom forskningen  

Utvecklingsområden för vetenskaplig forskning och kompetens
Mineral potential Forskningsprofessor Raimo Lahtinen 2484
Geoinformatik Forskningsprofessor Vesa Nykänen 4306
Gruv- och industrimiljöer Forskningsprofessor Tommi Kauppila 3710
Hydrogeologi Forskningsprofessor Daniele Pedretti 2111
Geomaterial och tillämpad mineralogi Forskningsprofessor Alan Butcher 2240
Geoenergi Ledande expert Teppo Arola 2207
Undersökningar om underjordiskt byggande Ledande expert Heini Reijonen 2238

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/ledning/index.html

Uppdaterad: 22.02.2018