Geologiska forskningscentralen

Direktionen

(1.3.2017–28.2.2020)

Ordförande:
Tarmo Tuominen, vice verkställande direktör, Nordkalk Oy Ab

Vice ordförande:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet

Ledamöter:
Matti Mannonen, verkställande direktör, Finlands konsultbyråers förbund SKOL tf
Jaana Mäkelä, försäljningsdirektör, Spatineo Oy
Rauno Sairinen, professor i miljöpolitik, Östra Finlands universitet
Eija Virtasalo, chef för finansieringsenheten, NMT-centralen i Norra Österbotten
Susanna Wähä, miljöråd, Miljöministeriet

Övriga:
Föredragande i direktionen: Mika Nykänen, generaldirektör, GTK
Sekreterare: Saku Vuori, chef för strategi and planering, GTK
Personalens representant: Jukka Eskelinen, forskningsassistent

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/organisation/direktionen/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019