Geologiska forskningscentralen

Utvärdering och utveckling av verksamheten

De viktigaste förfarandena för utvärdering och utveckling av kvalitetsstyrningen inom GTK är:

Egenbedömning av verksamheten enligt kriterierna för kvalitetspris

I egenbedömningen ingår bedömning av både förfaringssätten (hur ändamålsenliga processerna och deras tillämpning är) och resultaten (nyckeltalen och de resultat de anger). Egenbedömningarna inom hela GTK fungerar som samlande element för identifiering av det som behöver utvecklas. Ett syfte med egenbedömningen är att såvitt möjligt skapa en bild av effektiviteten i GTK:s verksamhet.

I egenbedömningen ingår också bedömningar av ändamålsenligheten i den interna revisionen och riskhanteringen.

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/kvalitetssystem/verksamheten/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019