Geologiska forskningscentralen

GTK i korthet

Geologiska forskningscentralen (GTK) skapar genom geologisk kompetens framgång för sina kunder och intressenter. Som serviceinriktat kompetenscentrum är GTK ett europeiskt expertorgan inom geologiska naturresurser och hållbart utnyttjande av dem. Vår kundinriktade verksamhet skapar lösningar, ny näringsverksamhet och hållbar tillväxt.

GTK är en expertorganisation som lyder under Arbets- och näringsministeriet. GTK har cirka 420 anställda och vår verksamhet är riksomfattande och internationellt aktiv.

Vision och verksamhetsidé


 

 

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/korthet/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019