Geologiska forskningscentralen

Öppen ansökan

Du kan lämna en öppen ansökan till GTK via webbplatsen valtiolle.fi. Din ansökan gäller i 3 mån efter den senaste uppdateringen.

Elektronisk identifiering

Du kan använda nätbankskoder eller elektroniskt personkort för att identifiera dig i webbplatsen valtiolle.fi. Bankkoderna får du genom att sluta ett avtal med din bank. För att använda det elektroniska personkortet behöver du en kortläsare och ett särskilt dataprogram.

  Till elektronisk identifiering
  Till webbplatsen valtiolle.fi Tillbaka

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/jobb/oppna_ansokningar.html

Uppdaterad: 21.05.2019