Geologiska forskningscentralen

Hållbar mineralekonomi

Målet med forskningen inom hållbar mineralekonomi är att svara på den framtida efterfrågan på mineraler och metaller inom den cirkulära ekonomin och beakta förändringarna i råvaruanvändningen samt att undersöka de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av verksamheten. Centrala forskningsområden är utnyttjande av malmmodeller och mineralsystem vid modellering av mineralpotential i kombination med nya malmletningsmetoder och -tekniker. I det prognostiska arbetet utnyttjas bedömningar av reserver, statistik och forskning om effekterna av användning av mineraler. Utmaningen ligger i att förbättra vår kompetens i en mer lösningsorienterad riktning tillsammans med intressenterna.

Raimo Lahtinen, forskningsprofessor
 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/forskning/utvecklingsomraden/mineralekonomi/index.html

Uppdaterad: 24.06.2019