Geologiska forskningscentralen

Torv

Torv är en organisk jordart som bildats av rester av myrväxter till följd av ett ofullständigt sönderfall under fuktiga och syrefria förhållanden och som avlagrats på det ställe där den bildats.

Finland har gott om torvmark (ca 9,3 miljoner hektar), där de vanligaste formerna av markanvändning är skogs- och jordbruk (ca 5 miljoner hektar), skydd av myrar (ca 1,13 miljoner hektar) och torvproduktion (ca 0,08 miljoner hektar). Förutom dessa former av användning är cirka en tredjedel (ca 3 miljoner hektar) av Finlands myrar fortfarande i naturtillstånd.

Idag används torv i huvudsak som energikälla och som växt- och miljötorv. Torven täcker ca 7 % av energiförsörjningen och ca 20 % av fjärrvärmen. Ungefär 70 % av Finlands energiförsörjning bygger på importerad energi, varav en del ersätts med torv.

GTK kartlägger och inventerar Finlands torvresurser med beaktande av olika användningsformer och producerar mångsidig information, bl.a. som stöd för planering av markanvändningen och för näringslivets behov. GTK producerar forskningsrön om kolets kretslopp och torvavlagring.

Experttjänster

arrow Torv

Informationstjänster

arrow Torvresursernas bokföring
arrow Torvforskningsresultat

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/energi/torv.html

Uppdaterad: 18.09.2019