Geologiska forskningscentralen

Dataskydd

Analys och utveckling av webbplatsens användning

GTK:s webbplats använder cookies (kakor) för att samla in information om användningen av vår webbplats, samt vilken slags terminalutrustning och vilka webbläsare webbplatsens besökare använder. Vi använder cookies för att analysera webbplatsen.

Programvaran vi använder, Snoobi Analytics, mäter och formulerar rapporter om användningen av webbplatsen för att vi ska kunna utveckla användarupplevelsen, innehållet och affärsverksamheten.

Följande uppgifter lagras som standard i Snoobi då webbsidor laddas upp:

Behandling av personuppgifter

GTK behandlar de personuppgifter du lämnat ut omsorgsfullt och lagenligt för att säkerställa ett lämpligt dataskydd.

Dataskyddsbeskrivning

Bibliotekets kundregister
Folkprovsverksamhet
Juoni-ärendehanteringssystemet
Kund- och intressentuppgifter
Kundregistret för Hakku-tjänstens webbutik
Malmprospekterings- och markägarregister
Rekrytering

Vill du ha mer information om ämnet? Ta kontakt: tietosuojavastaava@gtk.fi

arrow Tillbaka

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/dataskydd.html

Uppdaterad: 26.04.2019