Geologiska forskningscentralen

GTK:s kommunikation och marknadsföring

Elina Ämmälä, direktör, kommunikation och marknadsföring
Tfn 029 503 2120
elina.ammala_gtk.fi

Satu Ojanen, marknadsföringsassistent
Tfn 029 503 2488
satu.ojanen_gtk.fi

Veli-Matti Jalovaara, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 0130
veli-matti.jalovaara_gtk.fi 

Pauli Vartia, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2013
pauli.vartia_gtk.fi

Päivi Kuikka-Niemi, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2226
paivi.kuikka-niemi_gtk.fi

Taina Järvinen, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2242
taina.jarvinen_gtk.fi

Kristina Karvonen, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 4300
kristina.karvonen_gtk.fi

Marie-Louise Wiklund, marknadsföringschef
Tfn 029 503 2544
marie-louise.wiklund_gtk.fi

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/aktuellt/mediaservice/kommunikation/index.html

Uppdaterad: 22.02.2018