Geologiska forskningscentralen

GTK:s kommunikation och marknadsföring

Elina Ämmälä, direktör, kommunikation och marknadsföring
Tfn 029 503 2120
elina.ammala_gtk.fi

Lotta Knuutinen, kommunikationschef
Tfn 029 503 2131
lotta.knuutinen_gtk.fi

Outi Nuotio, Chef för digital marknadsföring
Tfn 029 503 0022
outi.nuotio_gtk.fi

Kristina Karvonen, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 4300
kristina.karvonen_gtk.fi

Pauli Vartia, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2013
pauli.vartia_gtk.fi

Päivi Kuikka-Niemi, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2226
paivi.kuikka-niemi_gtk.fi

Taina Järvinen, kommunikationsplanerare
Tfn 029 503 2242
taina.jarvinen_gtk.fi

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/aktuellt/mediaservice/kommunikation/index.html

Uppdaterad: 24.01.2020