Geologiska forskningscentralen

GTK:s kommunikation och marknadsföring

Elina Ämmälä, direktör, kommunikation och marknadsföring
Tfn 029 503 2120
elina.ammala_gtk.fi

Satu Ojanen, marknadsföringsassistent
Tfn 029 503 2488
satu.ojanen_gtk.fi

Kirsi Seppälä, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2247
kirsi.seppala_gtk.fi 

Pauli Vartia, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2013
pauli.vartia_gtk.fi

Päivi Kuikka-Niemi, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2226
paivi.kuikka-niemi_gtk.fi

Taina Järvinen, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 2242
taina.jarvinen_gtk.fi

Kristina Karvonen, kommunikationsexpert
Tfn 029 503 4300
kristina.karvonen_gtk.fi

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/aktuellt/mediaservice/kommunikation/index.html

Uppdaterad: 18.11.2018