Geologiska forskningscentralen

GTK:s logotyp

GTK:s logotyp är ett registrerat gemenskapsvarumärke. Bilderna och logotyperna får inte användas för kommersiella syften, och inte heller i vilseledande sammanhang. Logotyperna ska användas i sin fullständiga form, dvs. i rätt skala och med originalfärger.

Vi rekommenderar att logobilderna alltid används på ljus bakgrund, för att de skall framträda på bästa sätt. Av samma orsak ska logon inte tryckas med en bild som bakgrund. Skyddszonen kring logon motsvarar storleken för bokstaven G, skyddsområdet finns angivet på bilden bredvid. Med skyddszon avses att det inne i zonen inte får förekomma andra bildelement.

Välj önskad logo under länken Ladda ned, spara den genom att högerklicka antingen på länken eller på själva bilden. Obs! Om Du vill spara en EPS-fil, så erbjuder sig Internet Explorer att spara bilden i PS-format. Spara filen först, sedan kan Du ändra formatkoden till EPS. Därefter kan logobilden användas på vanligt sätt.

Närmare upplysningar: GTK:s kommunikation

 


Logon i färg
arrow Ladda ned jpg-bild
 Logon i svartvitt
arrow Ladda ned jpg-bild
 
 

Logon i färg,
tryckerikvalitet
arrow Ladda ned CMYK-bild (6M)
 
 

Logon i svartvitt, tryckerikvalitet
arrow Ladda ned CMYK-bild (1,6M)
 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/aktuellt/kommunikations_material/logo/index.html

Uppdaterad: 26.04.2019